Mhux kulħadd l-istessSa tispiċċa vera diżappuntat jekk taħseb li kulħadd sejjer jagħmel miegħek daqskemm għamilt magħhom int. Mhux kulħadd għandu l-istess qalb li għandek int