Kun sinċier miegħek innifsek!


Jekk ma tkunx sinċier ma’ ħaddieħor, għallinqas kun sinċier miegħek innifsek!