Kulħadd Differenti


Clayton Saliba

Ix-xadina tgħajjar lill-ħuta li ma titlax fuq is-siġar u l-ħuta tgħajjar lix-xadina li ma tafx tgħum. Kulħadd differenti. Tippretendix li kulħadd jaħseb u jaġixxi bħalek!