Il-kejl tal-imħabba


San Bernard ta' Clairvaux

Il-veru kejl tal-imħabba hu mħabba bla qies