Il-Fiduċja


Mary Alice

Il-fiduċja hi ħaġa fraġli ħafna. La darba takkwistaha, ittik libertà tremenda. Imma la darba titlifha, tkun kważi impossibbli takkwistaha lura. Fil-verità hi diffiċli nkunu nafu lil min nistgħu nafdaw. Dawk l-iktar viċin tagħna jistgħu jittraduna, u stranġieri jistgħu jkunu dawk li jgħinuna. Fl-aħħar mill-aħħar, ħafna nies jiddeċiedu li jafdaw lilhom infushom. Hi l-iktar ħaġa sempliċi biex iżżommok ‘il bogħod milli tinħaraq.