Agħti r-rispett


Lill-għadu agħtih il-maħfra. Ma’ min ma jaqbilx miegħek, kun tolleranti. Lill-ħbieb agħtihom qalbek. Fix-xogħol agħti s-servizz tiegħek. Kun umli ma’ kulħadd. Lil kull tifel u tifla, agħti eżempju tajjeb. U lilek innifsek, agħti r-rispett