Ħadd ma għandu dritt jiġġudika!
Ħadd ma għandu dritt jiġġudikak għax ħadd ma jaf minn xiex tkun għaddejt. Forsi semgħu xi stejjer, imma ma ħassux dak li ħassejt inti f'qalbek