Image-empty-state.png

Mark Sammut

Missier

20/04/20

Jiena Ngħożż!

Li kont suldat kont dlonk nintrebaħ għax ġellied qatt ma twelidt.... Qas kok ma kont inkampa għax miċ-ċokon kont zaqqieq.... Biss dawn żgur nibqa nħaddan sa kemm indum fiż-żmien... Niggosta, nħobb u naħfer..... Sigriet li żammni sħiħ..... Sal lum...