Mark Sammut

Missier

Jiena Ngħożż!

Li kont suldat kont dlonk nintrebaħ għax ġellied qatt ma twelidt.... Qas kok ma kont inkampa għax miċ-ċokon kont zaqqieq.... Biss dawn żgur nibqa nħaddan sa kemm indum fiż-żmien... Niggosta, nħobb u naħfer..... Sigriet li żammni sħiħ..... Sal lum...

IKKUNTATTJANA

t: +356 9999 8299

e: info@ismaftit.com

PAĠNI

TINSIEX TITBISSEM ILLUM!

© Kull Dritt Riservat 2016 - Isma' Ftit

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon