Image-empty-state.png

Mark Doneo

Awtur / Attur

09/05/20

Ikkumplikata? – Ħsibijiet żgħar. Żgħar bħal virus.

L-EWWEL ĠURNATA

9:00am. Bilqiegħda fil-bitħa. Kafe’ u gallettina tal-qamel.

Moħħi mifqugħ bi ħsibijiet differenti:

Tgħid din l-aħħar ġimgħa li se ngawdi ‘l missieri? Se nissaportu ‘l xulxin jien u l-mara kuljum ma’ sorm xulxin? Jirnexxieli nlesti l-istorja li bdejt nikteb sentejn ilu? Miljun tarf. Imma f’dan il-mument partikulari kont qed niċċassa lejn il-moffa li bdiet titrabba taħt il-bieb tal-bitħa li jagħti għal-kamra tas-sodda. Kienet ilha hemm. Imma dejjem taparsi ma rajthiex. Innutajt ukoll il-kwiet u t-tpespis tal-għasafar tal-bejt. Immaġinajt li minn dejjem kienu xi mkien hawn l-għasafar imma qatt ma nnutajthom qabel. Farrakt il-gallettina ċelebri li kont qed niekol, qbadt il-pultruna u tlajt fuqha biex nagħmel il-frak fuq iċ-ċint li jifred il-bitħa tiegħi minn tal-ġar. Għidt bejni u bejn ruħi, nagħmel ħabib ġdid sakemm indumu maqfulin.

Missieri ħareġ rasu mit-tieqa tal-kamra tas-sodda tiegħu sular fuqi.

“X’int tagħmel? Trid tikser saqajk it-tnejn?”

Il-mara ġiet tara x’inhu jiġri ukoll.

“Diġa xbajt, sieħbi?” Faqqgħet daħka u telqet ‘l hemm.
IS-SITT ĠIMGĦA

9:00am. Kafe’ u biċċa apple pie home made. Tal-Lou. Għaġina magħmula l-ġenna.

Elf ħsieb:

Se jieqfu iħaffru għaż-żejt? Għalfejn huma l-aktar nies stupidi u kattivi li jsemmgħu leħinhom l-aktar? Qed ilaħħqu mal-ispejjeż ħuti u n-neputijiet? Tgħid tilbisha l-maskra ommi jekk tmur ġirja s’għand tal-ħaxix mingħajr ma tgħidli? Ilbieraħ inħsilt? Wisq saret ikkumplikata l-ħajja.

Ħarist lejn il-laptop. Paġna disgħa. Qed naħdem fuq storja ġdida. Għal qalbi ġejja. L-oħra nsejtha.

“Se ddum tiċċassa lejn dik il-moffa, ibni?”

“X’moffa? X’int tara?” weġibtu.

“Kellimtni, Don?” Għajtet il-mara minn ġewwa.

“Le, sieħbi, kompli. Lid-daddy kellimt....”

U sħabi l-għasafar tal-bejt jissindikaw, jpespsu u jnaqqru mill-plattina ta’ fuq iċ-ċint tal-bitħa.

Le ta....

...sempliċi.