Image-empty-state.png

Maria Cini

Vjolinista

27/04/20

Ħobb u Apprezza

Qatt ma stennejt li s-sena 2020 ħa nqattawha b'dan il-mod. Filli kienet sena li kulħadd kien qiegħed jistenna bil-ħerqa u filli qas nistgħu niltaqgħu man-nies tant qrib tagħna. Dan iż-żmien ġiegħelni nirrealizza kemm ma kontx qiegħda napprezza dak kollu li għandi: Il-familja, ħbieb, it-talent li ndoqq il-vjolin. Irrealizzajt ukoll kemm ma kontx qiegħda nħobb lili innifsi, m'apprezzajtx is-sbuħija tiegħi innifsi. Dan iż-żmien ukoll intbaħt kemm ma kontx qiegħda nuri l-imħabba tiegħi lil familti. F'dawn il-ġimgħat il-familja tiegħi saret iktar magħquda bis-saħħa ta' dan kollu li qiegħed jiġri. Ħobbu u apprezzaw dak kollu li għandkom illum għaliex illum hawn, u għada ma nafux