Isabelle Borg

Għalliema

Kun ir-raġuni li ġġiegħel lil xi ħadd jitbissem illum

Minn dejjem kelli għan wieħed f'ħajti, u dak kien biex kuljum nipprova nkun ir-raġuni li xi ħadd jitbissem. F'dawn iż-żminijiet bla preċedent, inħoss li dan il-motto sar iktar validu minn qatt qabel. Għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd joffri tbissima kuljum lil xi ħadd. It-tbissima tittieħed u ħafna drabi dik it-tbissima li tkun offrejt int lil xi ħadd tinxtered għand ħaddieħor. Ejjew inxerrdu t-tbissima tagħna iktar milli nxerrdu l-virus! Inti tbissimt illum? :)

IKKUNTATTJANA

t: +356 9999 8299

e: info@ismaftit.com

PAĠNI

TINSIEX TITBISSEM ILLUM!

© Kull Dritt Riservat 2016 - Isma' Ftit

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon