Daryl Ebejer

Kantant

Dan iż-Żmien

Ara naqra x’waħda ġralna!
dan kif spiċċajna d-dar?
induru ġo l-istess kamra
bħal tiġieġa f’gallinar

kemm kont teqred Frans filgħodu!
int u tittkaxkar għax xogħol!
ara issa kif spiccajt man...
...l’istess bqajt!...għadek qed tgorr! :)

din bħal David u Gulijja,
storja mmfakkra tul iż-żmien
hekk ukoll nitfa ta virus
ħalla l Donald Trump bla kliem!

mhux l’istess ghal Charmaine tagħna
il profs qed taghmlilna unur
mela ejjew nisimgħu minnha
biex nirbħu lil da’ d dulur!

IKKUNTATTJANA

t: +356 9999 8299

e: info@ismaftit.com

PAĠNI

TINSIEX TITBISSEM ILLUM!

© Kull Dritt Riservat 2016 - Isma' Ftit

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon